Logowanie .ł..ł.
rejestracja
Login:
Pass:

w Dzierżoniowie, Legnicy, Lubinie, Złotoryi


Terminy zjazdów
Egzamin zawodowy
INFORMATORY
kursy
- księgowe

- kadrowe

- pedagogiczny dla instruktorów

kwalifikacyjne kursy zawodowe
ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A)

K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji
(Technik administracji)

K1 Prowadzenie rachunkowości
K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
(Technik rachunkowości)

ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)

K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
(Technik informatyk)

TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T)

K1 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
K2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
(Technik obsługi turystycznej)

MEDYCZNO-SPOŁECZNY (Z)

K1 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
(Technik bezpieczeństwa i higieny pracy)

www.mojaszkola.com.pl


Nauka w Szkole trwa dwa lata (3 lub 4 - semestry). Program realizowany jest w systemie zaocznym podczas sesji konsultacyjnych (sobota, niedziela) oraz w drodze samokształcenia. SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ.

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- podanie --->>> Zapisy ONLINE
- dwa zdjęcia
Brak przeciwwskazań do nauki

Absolwenci po ukończeniu Szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej (państwowe świadectwo), a po zdaniu kwalifikacji słuchacze otrzymują tytuł - dyplom technika.

Kierunki

- technik administracji - technik B H P - technik informatyk - technik rachunkowości
- opiekun osoby starszej - asystent osoby niepełnosprawnej - opiekun w domu pomocy społecznej - opiekunka środowiskowa
- technik archiwista - technik elektryk - technik ochrony fizycznej osób i mienia - technik teleinformatyk


TECHNIK ADMINISTRACJI, symbol 334306
TYTUŁ ZAWODOWY
Technik administracji
SYMBOL CYFROWY ZAWODU
334306
OKRES KSZTAŁCENIA
2 lata (4 semestry)
Nauczanie indywidualne
E – learning – kształcenie na odległość

Gwarancja praktyk zawodowych – dla najlepszych absolwentów praca

Forma kształcenia – dostosowana dla osób pracujących
USTALASZ TERMINY ZAJĘĆ
OPIS ZAWODU
Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Forma kształcenia – miejsce i organizacja zajęć:
- modułowe: w rzeczywistych warunkach pracy – u pracodawcy
- dualne kształcenie: w szkole i u pracodawcy
- przedmiotowe /liniowe/: w szkole i w pracowniach szkoły

Forma kształcenia – dostosowana dla osób pracujących USTALASZ TERMINY ZAJĘĆ
System zaoczny: w soboty i niedziele co dwa tygodnie
System wieczorowy: w dni powszednie, w godzinach popołudniowych
E – learning – kształcenie na odległość

Gwarancja praktyk zawodowych – dla najlepszych absolwentów praca

KWALIFIKACJE ZAWODOWE
W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez OKE z następującej kwalifikacji:
K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68)

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu:
technik administracji, pracownik administracyjny, sekretarz asystent, sekretarka, operator wprowadzania danych, asystent ds. statystycznych, pracownik biurowy, pracownik kancelaryjny

KWALIFIKACJE ZAWODOWE DODATKOWE
Organizowane kursy i szkolenia zawodowe pozwalają na uzyskanie Certyfikatów Zawodowych oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z Krajowymi Standardami Kwalifikacji Zawodowych w określonych zawodach np.:
- asystentka dyrektora
- archiwista dokumentów elektronicznych
- pracownik ds. osobowych


REKOMENDACJA
Współpraca Szkoły, z firmą „E – Prospekt” zajmująca się kompleksowym świadczeniem usług agencji zatrudnienia. W tym aktywne poszukiwanie miejsc pracy oraz świadczeniem usług w ramach telepracy, zadaniowego czasu pracy / pracujesz kiedy chcesz /. W tym pozwala podjąć pracę osobom niepełnosprawnym Zatem kształcenie w rzeczywistych warunkach pracy / u pracodawcy / pozwala na zdobycie nie tylko wiedzy a również doświadczenia zawodowego, w tym świadczenia pracy w różnych formach. Daje to satysfakcję obu stronom: firma pozyskuje pracowników przygotowanych merytorycznie do wykonywania swoich obowiązków – a absolwenci wykorzystują nabytą wiedzę w sposób praktyczny – świadcząc pracę.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
1. Język obcy w administracji – język angielski
2. Działalność gospodarcza
3. Podstawy prawa cywilnego
4. Podstawy prawa pracy
5. Podstawy prawa administracyjnego
6. Podstawy finansów publicznych
7. Wykonywanie pracy biurowej
8. Postępowanie administracyjne
9. Podstawy przedsiębiorczości*
10. Praktyka zawodowa
Moduły
M1. Prowadzenie działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej
M2. Organizowanie prac biurowych
M3. Stosowanie prawa w obsłudze klienta
M4. Prowadzenie postępowania administracyjnego

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
1. Podstawy przedsiębiorczości*
Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w nazewnictwie przedmiotów
Egzamin potwierdzający kwalifikację (A.68.) odbywa się pod koniec IV semestru.
*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu


REKRUTACJA 2017 --->>> Zapisy ONLINE

kalendarz


Policealna Szkoła w Dzierżoniowie
ul. Sikorskiego 2 58-200 Dzierżoniów
509 944 972
Policealna Szkoła w Legnicy
ul. Wrocławska 239 59-220 Legnica
509 511 099
Policealna Szkoła w Lubinie
ul. Szpakowa 1 59-300 Lubin
515 260 007


Ta strona używa cookie i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

41739