REKRUTACJA TRWA

24h          Technik AdministracjiZawody dostępne dla posiadacza dyplomu:

 • technik administracji,
 • pracownik administracyjny,
 • sekretarka,
 • operator wprowadzania danych,
 • asystent ds. statystycznych,
 • pracownik biurowy,
 • pracownik kancelaryjny

 • Kwalifikacje:

 • A/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
 • EKA. 01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 •                    Aplikuj


            Technik Archiwista  Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu:

 • technik archiwista,

 • Kwalifikacje:

 • AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum
 • AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych
 • EKA. 02. Organizacja i prowadzenie archiwum
 • EKA. 03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

 •                    Aplikuj


            Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu:

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • Kwalifikacje:

 • MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
 • BPO. 01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 •                    Aplikuj


            Technik Informatyk KKZ  Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu:

 • technik informatyk,
 • administrator baz danych,
 • administrator systemów komputerowych,
 • programista,
 • projektant stron internetowych (Webmaster),
 • administrator sieci informatycznej,
 • konserwator systemów komputerowych i sieci,
 • operator sprzętu komputerowego,


 • Kwalifikacje:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 •                    Aplikuj


            Technik Rachunkowości KKZ  Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu:

 • technik rachunkowości,

 • Kwalifikacje:

 • A/AU.36. Prowadzenie rachunkowości
 • A/AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 •                    Aplikuj


  Nauka na odległość

  Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 11 kwietnia 2021 r.

  Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.


  Od 24 października strefa czerwona obowiązuję we wszystkich powiatach w Polsce.

  W zależności od strefy w jakiej znajduje się dany region, obowiązuje:
  - w strefie żółtej: nauczanie hybrydowe
  - w strefie czerwonej nauczanie w trybie zdalnym
  Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych

  Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

  Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

  zródło: Co ze szkołami do wakacji?  W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Policealna Szkoła w Lubinie/Policealna Szkoła w Dzierżoniowie przechodzą w tryb nauczania zdalnego.

  Ponadto informujemy, że w związku z decyzją Premiera Rzeczpospolitej Polskiej o przedłużeniu zamknięcia placówek oświatowych w całej Polsce, szkoły pozostaną zamknięte do dnia 7 czerwca br.

  W związku z epidemią koronawirusa obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoły i boisk szkolnych.

  Koronawirus: Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte


  Koronawirus: nowe zasady bezpieczeństwa


  Koronawirus: informacje i zalecenia


  Zawieszenie zajęć: od 12 marca do 24 marca 2020r  Informacje

  Nauka w Szkole trwa dwa lata (4 - semestry). Program realizowany jest w systemie zaocznym podczas sesji konsultacyjnych (sobota, niedziela) oraz w drodze samokształcenia. SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ.

  Wymagane dokumenty:
  - świadectwo ukończenia szkoły średniej
  - podanie Zapisy ONLINE
  - dwa zdjęcia
  Brak przeciwwskazań do nauki

  Absolwenci po ukończeniu Szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej (państwowe świadectwo), a po zdaniu kwalifikacji słuchacze otrzymują tytuł - dyplom technika. Absolwent z dyplomem Technika otrzymuje EUROPASS - suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa nabyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe.  Terminarz

  email: rolbud@mojaszkola.com.pl