www.mojaszkola.com.pl

REKRUTACJA TRWA

24h

1.07.2017-31.07.2017

ZAPISY ONLINE

Informacje

Nauka w Szkole trwa dwa lata (4 - semestry). Program realizowany jest w systemie zaocznym podczas sesji konsultacyjnych (sobota, niedziela) oraz w drodze samokształcenia. SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ.

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- podanie Zapisy ONLINE
- dwa zdjęcia
Brak przeciwwskazań do nauki

Absolwenci po ukończeniu Szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej (państwowe świadectwo), a po zdaniu kwalifikacji słuchacze otrzymują tytuł - dyplom technika.

Terminarz

Galeria

email: sekretariat.mojaszkola@gmail.com